เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกร จ.ระยอง หันปลูกกล้วยไข่ส่งออก สร้างรายได้งาม

04 พฤศจิกายน 2558
9,721
กล้วยไข่ ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีพ่อค้าแม่ค้านำกล้วยไข่ทำการบรรจุส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแล้ว ยิ่งส่งผลทำให้กล้วยไข่มีราคารับซื้อและจำหน่ายที่สูงขึ้น เกษตรกรในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกจึงให้ความสนใจปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ
จากการลงพื้นที่สำรวจราคากล้วยไข่ในตลาดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และทำการสัมภาษณ์นางธัญญรัตน์ จินตนา แม่ค้ารับซื้อและจำหน่ายกล้วยไข่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ว่าตอนนี้กล้วยไข่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเพื่อนำส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศจีนและฮ่องกง และในช่วงนี้ผลผลิตกล้วยไข่ในพื้นที่จังหวัดระยองไม่เพียงพอต่อตามความต้องการของตลาดภายนอกประเทศ จึงทำให้ราคาสูงกว่าช่วงปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว คุณธัญญรัตน์ยังกล่าวอีกว่ากล้วยไข่มีหลายขนาดให้เลือกทำการบรรจุลงกล่องเพื่อส่งต่อไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ขนาดเกรด A จะมีลักษณะเครือสวย คุณภาพของผลกล้วยมีสีที่นวล เนื้อกล้วยเนียน จำหน่ายราคาอยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนขนาดที่รองลงมาจะจำหน่ายอยู่ที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งคัดจากความสวยงามของเครือกล้วยนั่นเอง การบรรจุกล้วยไข่ลงกล่องเพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศนั้นทางผู้ส่งออกเน้นตลาดประเทศจีนเป็นหลัก แต่ปัญหาตอนนี้คือผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเอง
ด้านนางเรณู งามเสงี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองโพรง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากหมดฤดูผลไม้หลักแล้ว ตนเองได้หันมาปลูกกล้วยไข่ทดแทนโดยการปลูกแซมลงไปในพื้นที่สวนผลไม้ที่มีอยู่แล้วประมาณ 70 ไร่ โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากแถมยังเป็นการเพิ่มรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง เนื่องจากกล้วยไข่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ราคาที่นำไปจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดรับซื้อจะอยู่ที่ 14 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ตนเองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ส่วนการดูแลรักษากล้วยไข่ก็ไม่ยากเพียงต้องทราบวิธีในการป้องกันไม่ให้ผลกล้วยเป็นรอยราสนิมแดงหรือตกกระ เพราะจะทำให้ถูกคัดออกจำหน่ายไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ


รายงานโดย : น้ำผึ้ง หอมบุญมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- เรณู งามเสงี่ยม ,ธัญญรัตน์ จินตนา . สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 2558