เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พณ.คุมลักลอบนำเข้าปาล์มเถื่อน
02 พฤศจิกายน 2558
1,278
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกรมทางหลวงจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด่านชั่งน้ำหนักทุกด่านของกรมทางหลวงช่วยตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมันปาล์มว่ามีการอนุญาตขนย้ายถูกต้องหรือไม่ และเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์มให้กับกรมทางหลวงเพื่อช่วยตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการลักลอบขนย้ายน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างหารือกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันปาล์มติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมการขนย้ายให้อยู่ในเส้นทางที่ได้ขออนุญาตขนย้ายไว้ด้วย

"หากผู้ที่ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากประชาชนพบเห็นความผิดปกติในการขนย้ายน้ำมันปาล์ม สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทันที" นางอภิรดี กล่าว

โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างจริงจัง ซึ่งประกอบด้วยกรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการตรวจสอบและจับกุมผู้ที่ลักลอบนำเข้า หลังจากพบว่าราคาน้ำมันปาล์มของประเทศเพื่อนบ้านมีราคาต่ำกว่าราคาในประเทศ อาจมีการลักลอบนำเข้าได้ และจะส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศตกต่ำ

อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการขนย้ายน้ำมันปาล์มอย่างเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการควบคุมการขนย้ายน้ำมันปาล์ม ปี 2558 โดยผู้ขออนุญาตขนย้ายจะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ แหล่งที่มาอย่างชัดเจน และถูกต้อง หลังจากที่ออกใบอนุญาตแล้ว หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตจะต้องส่งสำเนาใบอนุญาตมายังกรมการค้าภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการขนย้ายได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พณ.คุมลักลอบนำเข้าปาล์มเถื่อน". 31 ตุลาคม 2558. บ้านเมือง: สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2558.
เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/economy/30155
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×