เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวน-คนงานสุดระทมทิ้งกรีดยาง-ให้ลูกหยุดเรียน

29 ตุลาคม 2558
1,248
คนกรีดยางพารา "ไทย-เมียนมา" เศร้า รายได้ไม่พอรายจ่าย แห่ทิ้งสวน หวนกลับภูมิลำเนา-เข้าโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของสวนยางขนาดใหญ่ตัดใจขายสวนทิ้ง แม้ราคาร่วงแรงจากไร่ละ 4 แสนบาท เหลือเพียง 2.5 แสนบาท แต่ยังไร้คนซื้อ ด้านกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.อำเภอนาทวี ฮึดสู้ ลงทุน 44 ล้านสร้างโรงรม โรงอัดก้อน หวังเพิ่มมูลค่าอีก 4-5 บาท/กิโลกรัม

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า สถานการณ์ของลูกจ้างกรีดยางพารา จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาได้ทยอยเลิกรับจ้างกรีดยางพารา เนื่องจากปัจจุบันการรับจ้างกรีดยางพารามีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จากเดิมที่ยางพารามีราคาสูงกว่า 100 บาท/กิโลกรัม คนรับจ้างกรีดจะได้ส่วนแบ่งระหว่างเจ้าของสวนยางกับคนกรีดในสัดส่วน 60/30,70/30 หรือ 50/50 แต่เมื่อราคาร่วงลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ทำให้ค่าจ้างกรีดที่ได้รับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย แรงงานจึงต้องทยอยเลิกรับจ้างกรีดยาง และตัดสินใจกลับสู่ภูมิลำเนาที่ประเทศเมียนมา ขณะที่บางส่วนได้เข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป สำหรับคนไทยก็ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม โดยเฉพาะกลับพื้นที่จังหวัดพัทลุง"ตอนนี้คนรับจ้างกรีดยาง นอกจากกรีดยางตอนกลางคืนแล้ว ตอนกลางวันก็จะหันไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนบุตรเจ้าของสวนที่เรียนหนังสืออยู่ต่างจังหวัด ให้กลับมาเรียนที่ภูมิลำเนาเดิม เพราะลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายได้ และบางรายให้บุตรเว้นวรรคการเรียนลงชั่วคราว โดยตั้งใจว่าจะให้เรียนต่อเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น" แหล่งข่าวกล่าวด้านนายสมพงศ์ ราชสุวรรณ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนปัจจัยการผลิต 2,520 บาท/ไร่ แต่ละรายไม่เกิน 25 ไร่ โดยให้สนับสนุนช่วยเหลือลูกจ้างกรีดยางด้วยในวงเงินดังกล่าว โดยให้ได้รับทั้งผู้มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ"ยางพาราตกต่ำมานาน ลูกจ้างกรีดยางทั้งชาวไทยและเมียนมาต่างเลิกเป็นลูกจ้างกรีด และหันไปทำงานโรงงานและกลับประเทศ ส่วนคนไทยก็กลับภูมิลำเนาเดิม บางคนไปทำงานรับจ้างทั่วไปเพราะรายได้จากกรีดยางไม่พอกับค่าใช้จ่าย ขณะที่ราคาสวนยางพาราในขณะนี้ซื้อขายกันที่ราคาไร่ละ 250,000 บาท จากเดิมที่เคยขยับสูงถึง 350,000-400,000 บาท/ไร่ แม้ราคาจะถูกลงแต่เจ้าของสวนที่ต้องการขายก็ยังขายไม่ได้เพราะไม่มีคนซื้อ"

นายสมพงศ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางได้พยายามหาทางออกด้วยการลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปจากน้ำยางสดมาเป็นยางรมควัน และยางอัดก้อน ซึ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณกิโลกรัมละ 4-5 บาท โดยขอกู้เงินจากรัฐบาลรวม 44 ล้านบาท ก่อสร้างโรงรมยาง 1 แห่ง เงินลงทุนราว 25 ล้านบาท และใช้งบประมาณอีก 19 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานยางอัดก้อนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวสวน-คนงานสุดระทมทิ้งกรีดยาง-ให้ลูกหยุดเรียน". ( 28 ตุลาคม 2558). ประชาชาติธุรกิจ:
สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1446023378