เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แล้งกระทบฉุดภาวะเศรษฐกิจการเกษตรลด

29 ตุลาคม 2558
965
http://www.dailynews.co.th/agriculture/357006