เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรอำเภอเขาสมิงทำ ทุเรียนนอกฤดูกาลกันมากขึ้น

29 ตุลาคม 2558
2,427
ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนได้ให้ความสำคัญและหันมาทำทุเรียนนอกฤดูกาลกันมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถลดปัญหาการจำหน่ายผลผลิตและราคาที่ตกต่ำในช่วงของทุเรียนล้นตลาด ทำให้จำหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อโดยตรงถึงหน้าสวน สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเกษตรกรอย่างน่าภูมิใจ

คุณชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง กล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรพบปัญหาพ่อค้าแม่ค้ากดราคาจำหน่าย ทำให้ราคาผลผลิตในช่วงนี้ตกต่ำไม่คุ้มทุนกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษา แต่ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้หันมาทำ "ทุเรียนนอกฤดูกาล" กันมากยิ่งขึ้น เพราะต้องการจำหน่ายผลผลิตก่อนฤดูกาลทุเรียนล้นตลาดนั่นเอง ซึ่งสามารถทำรายได้ให้เกษตรกรได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า คุณชัชวาลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ยังได้แนะนำอีกว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเกษตรกรชาวสวนที่ต้องการทำทุเรียนนอกฤดูกาลจะต้องเริ่มเตรียมความพร้อม โดยเบื้องต้นให้เริ่มกำจัดและป้องกันเพลี้ยไฟหรือไรแดงที่อาจจะอยู่ตามใบและลำต้น ซ่อมระบบน้ำภายในสวนให้สามารถใช้งานได้เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิต ทำแนวกั้นไฟรอบสวนและเริ่มใช้สารในการกระตุ้นการออกดอกของทุเรียนได้แล้ว หรือเกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการทำทุเรียนนอกฤดูกาลได้ที่คุณชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เบอร์โทรศัพท์ 080-6365979 ในวันและเวลาราชการ
รายงานโดย : ธนโชค ศรีคงรักษ์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558