เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"ธนวรรธน์"คาดน้ำท่วมเสียหาย5-8พันล้าน

05 กันยายน 2562
2,070

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 5,000-8,000 ล้านบาท และไม่สูงถึง 10,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน จึงยังไม่ส่งผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ โดยทางศูนย์พยากรณ์ฯ ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 3-3.2 เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี เม็ดเงินจากการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ประมาณ 1-1.5 แสนล้านบาท จะลงสู่ระบบและเห็นผลในทางปฏิบัติ ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ หลังจาก ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้นจากนโยบายประกันรายได้


แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจาก สถานการณ์ สงครามการค้าหากยังไม่คลีคลายจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกในภาพรวม อาจทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 3 โดยรัฐบาลยังจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อ ไม่ให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่การส่งออกปีนี้มองว่าจะยังคงติดลบอยู่ที่ร้อยละ 1


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :