เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคาผักตลาดสดสงขลาพุ่งสูงขึ้น เผยอากาศแปรปรวนทำให้มีน้อย

30 กันยายน 2558
7,195
29 ก.ย. 58 ที่ตลาดสดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา ราคาพืชผักหลายชนิดมีราคาแพงขึ้นแล้วเกือบเท่าตัวโดยเฉพาะผักชี ณ วันนี้ ราคาพุ่งสูงถึง กก.ละ 230 บาท ขายปลีกขีดละ 25 บาท ส่วนผักอื่นๆได้แก่ ผักกาดหอม ผักคะน้า ต้นหอม ผักกวางตุ้งและผักบุ้ง ก็ทยอยกันปรับราคาสูงขึ้นเช่นกัน พ่อค้า-แม่ค้าระบุว่า เหตุที่ผักราคาสูง ก็เป็นเพราะในช่วงนี้ผักมีน้อย แต่ความต้องการของตลาดมีมาก ทำให้มีการปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ในภาคกลาง สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตผัก โดยเฉพาะผักกินใบ
นางประภา จินดา อายุ 37 ปี ชาวจ.สงขลา ซึ่งเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดทรัพย์สินพลาซ่า กล่าวว่า ช่วงนี้ผักหลายชนิดมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะ ผักชี ราคาสูงขึ้นถึง กก.ละ 230 บาท และมีการปรับขึ้นเป็นรายวัน คาดจะถึง กก.ละ 250 บาทในอีก 2 วันข้างหน้า เนื่องจากหลายจังหวัดในภาคกลางที่เป็นแหล่งปลูกผักส่งมาขายในจังหวัดสงขลา สภาพอากาศแปรปรวน ทำให้สร้างความเสียหายให้กับพืชผักเป็นจำนวนมาก ผักที่สั่งมาขายส่งมาได้น้อยลง เพราะต้องแบ่งไปส่งขายให้กับพื้นที่อื่นที่ขาดแคลนผักด้วยเช่นเดียวกัน

ขณะนี้ผักที่ปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผักชี จาก กก.ละ 80 บาทขึ้นเป็น 230 บาท ผักกาดหอม จากราคา กก.ละ 50 บาท ขึ้นเป็น 90 บาท ผักคะน้า กก.ละ 30 บาท ขึ้นเป็น 50 บาท ผักกวางตุ้ง กก.ละ 25 บาท ขึ้นเป็น 35 บาท ต้นหอม จาก กก.ละ 60 บาท ขึ้นเป็น 90 บาท และผักบุ้ง กก.ละ 25 บาท ขึ้นเป็น 35 บาท และที่กำลังจะขึ้นราคาต่อเนื่องเป็นรายวันอีกหลายชนิด

สำหรับที่ร้านผักส่วนใหญ่จะสั่งมาจากจังหวัดราชบุรี เนื่องจากที่นั่นมีผักครบทุกชนิด จึงสะดวกในการสั่ง ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าผักจะมีราคาแพงแต่ก็ขายดี เนื่องจากผักมีไม่มากแต่คนกินผักเยอะ อีกทั้งในพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงแหล่งที่ปลูกผักก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จึงต้องสั่งมาจากทางภาคกลาง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราคาผักตลาดสดสงขลาพุ่งสูงขึ้น เผยอากาศแปรปรวนทำให้มีน้อย". (29-09-2558). แนวหน้า.:

สืบค้นเมื่อ 30-09-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/181331