เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยางใต้จ่อพบนายกฯยื่น5ข้อเสนอสำคัญ เครียดจัดราคาดิ่งเหว

28 กันยายน 2558
2,018
ที่ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลา เขต 1 (สกย.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อบ่ายวันที่ 27 กันยายน เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ นำโดยนายประทบ สุขสนาน แกนนำเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ ได้เรียกสมาชิกเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ กว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปและเตรียมนำไปยื่นให้กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอหลักถึง 5 ข้อ

ประกอบด้วย ขอให้รีบประกาศกฎระเบียบ เงื่อนไข การจดทะเบียนสถาบันเกษตรและเกษตรกรโดยเร็ว โดยไม่ต้องแก้ไข,ให้ภาครัฐ ดำเนินการมาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ และประกาศต่อสาธารณะ,เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้เข็มแข็ง ภายใต้ พรบ. กยท. ,ยกระดับ การมีส่วนร่วมตาม พรบ. การยางแห่งประเทศไทย และขอให้ภาครัฐปรับปรุง ดำเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์นายประทบสุขสนาน แกนนำ กล่าวว่า ในนามของเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้วันนี้เป็นวันนัดประชุมครั้งที่ 3 วันนี้จุดประสงค์ในการประชุม ในเรื่องของการประกาศใช้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มีคนไปคัดค้านไม่ให้การยางแห่งประเทศไทยประกาศใช้การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพราะปัญหาตรงนี้ ก็จะมีผลเรื่องของการที่จะให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียน ประเด็นที่สอง ที่ทางเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้มาประชุมร่วมกัน ก็อยากจะใช้เวทีนี้เสนอปัญหาให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแล ช่วยเหลือ ในส่วนของเกษตรกร เจ้าของสวนยางที่มีปัญหาของเรื่องราคายาง ซึ่งถึงขั้นวิกฤษ์แล้วนั้น ว่าตกต่ำมากจะให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแล ส่วนการประชุมในวันนี้จะออกมาแบบไหน วันนี้ทางเครือข่ายได้ประสานกับแกนนำทุกคนแล้วว่าในการยื่นหนังสือครั้งนี้ทางเครือข่ายจะไปยื่นให้กับท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาราคายางผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมงเศษ จึงได้ข้อสรุปว่า จะทำหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรี 6 ข้อ คือ ขอให้รีบประกาศกฎระเบียบ เงื่อนไข การจดทะเบียนสถาบันเกษตรและเกษตรกรโดยเร็ว โดยไม่ต้องแก้ไข,ให้ภาครัฐ ดำเนินการมาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ และประกาศต่อสาธารณะ,เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้เข็มแข็ง ภายใต้ พรบ. กยท. ,ยกระดับการมีส่วนร่วมตาม พรบ. กยท.,ขอให้ภาครัฐปรับปรุง ดำเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์ และ เรื่องไม่ให้รัฐบาล และ ให้ กยท.ทบทวนเรื่องการแต่งตั้งอุทัย สอนหลักทรัพย์ กับสุนทร รักษ์วงค์ ให้รับผิดชอบเรื่องการแก้ปัญหาราคายางพาราทั้งระบบด้วย โดยเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ จะเร่งทำหนังสือให้เสร็จ พร้อมยื่นให้นายกรัฐมนตรี ภายในอาทิตย์หน้าบ่ายวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ชุมพร ประจวบ ระนอง นำโดยนายสุนทร รักรงษ์แกนนำแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง รวมตัวกันจัดกิจกรรมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์และอ่านแถลงการณ์เพื่อสะท้อนความเดือดร้อนของชาวสวนยางไปยังผู้มีอำนาจรัฐ บริเวณหน้าวัดเขาพาง ทล.4 ระหว่างกม.477-478 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ภายหลังกำลังตำรวจ ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. เข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร พบกลุ่มชาวสวนยางกว่า 30คน กำลังนำป้ายผ้าไปแขวนเอาไว้ที่สะพานลอย มีข้อความระบุว่า "ประกาศเขตภัยพิบัติ ราคายางพาราตกต่ำ แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง" ก่อนจะแยกย้ายกันกลับอย่างสงบ เบื่องต้นทั้งฝ่ายตำรวจและทหารยังไม่ได้นำป้ายผ้าดังกล่าวออกไปแต่อย่างใด พร้อมทำรายงานส่งฝ่ายเกี่ยวข้องให้รับทราบปัญหา ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยางใต้จ่อพบนายกฯยื่น5ข้อเสนอสำคัญ เครียดจัดราคาดิ่งเหว". (27 กันยายน 2558). แนวหน้า.สืบคนเมื่อวันที่ 28 กันยายน.

เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/politic/181093