เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาแห่หนีแล้งเข้ากรุง หลังนาข้าว-พืชผลเสียหายอื้อ จับตาหนี้เสีย-คนฆ่าตัวตาย

25 กันยายน 2558
2,068
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000108211