เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ม.เกษตร เปิดอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นการค้า รุ่น 1 (6-8 พ.ย.58)

23 กันยายน 2558
1,908
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ม.เกษตร บางเขน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม AG005 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นการค้า รุ่นที่ 1 จำนวน 15-30 คน ค่าใช้จ่าย คนละ 3,230 บาท ในวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558 (ศุกร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.30 น. เปิด
โดยมีเนื้อหาการอบรม เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นการค้า สารละลายธาตุอาหารและวิธีการเตรียมดิน ปัญหาที่พบในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย และแนวทางแก้ไข
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครจองที่นั่งอบรมได้ที่นี่