เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กวาดล้างพ่อค้ารถเร่ขายปุ๋ยปลอม สั่งสารวัตรเกษตรลุยปราบทั่วประเทศ-เตือนเกษตรกรระวัง

16 กันยายน 2558
2,165
http://www.naewna.com/local/179114