เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่โวย ร้องยกเลิกประกาศราคาแนะนำ

16 กันยายน 2558
985
http://www.naewna.com/local/179133