เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สร้างเครือข่ายจุลินทรีย์ธรรมชาติผลิตก๊าซหุงต้ม มก.แพร่ความรู้หนุนชุมชนใช้พลังงานจากผักตบชวา

16 กันยายน 2558
1,078
http://www.banmuang.co.th/news/education/26331