เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
4 องค์กรไร่อ้อยวอน อรรชกา รับมือราคาตกต่ำ/ลดภาระหนี้
11 กันยายน 2558
11,479
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441769973