เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนร้องนายกฯ ขออำนวยคืน ดันโครงการชดเชยส่วนต่างรับราคายางพาราตก

31 สิงหาคม 2558
954
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1440915859