เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์โชว์ 4 แผนเร่งด่วน เน้นดูแลค่าครองชีพ เพิ่มรายได้เกษตรกร ดันส่งออก ปรับปรุงงานบริการ

31 สิงหาคม 2558
1,878
http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000097824