เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดัชนีราคา-ผลผลิต กรกฎาคม 58 ลด สศก. เผย ยาง-ปาล์ม ราคาลงตามทิศทางตลาด

31 สิงหาคม 2558
1,202
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 58 ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เผย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาปรับตัวลง ในขณะที่ ลำไย มังคุด และลองกอง ยังออกตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ลดลง ร้อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยยางพารา ราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปาล์มน้ำมัน ปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรด และไข่ไก่ โดยสับปะรด ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม คลิ๊ก