เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สวนยางเตรียมพบฉัตรชัยหวังแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

25 สิงหาคม 2558
1,229
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1440404842