เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนุนเกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์ม่า แก้ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง

26 สิงหาคม 2558
1,134
http://www.dailynews.co.th/agriculture/343059