เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เทศกาลดอกกระเจียวเริงร่า สู่อาเซียน

19 สิงหาคม 2558
2,676
ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
การจัดนิทรรศการต่าง /ชมทุ่งดอกกระเจียว การจำหน่ายสินค้า OTOP ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์และลานหินงาม
ข้อมูลการติดต่อ :

- อำเภอเทพสถิต โทร. 0 4485 7099
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4481 1376
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง โทร. 08 1877 8485
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร. 0 4489 0105


ที่มา :
All Thai Event.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.allthaievent.com/event/114/