เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จัดยิ่งใหญ่เกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพร

19 สิงหาคม 2558
2,731
จังหวัดชุมพร ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่เกษตรแฟร์พร้อมโชว์ของดีเมืองชุมพร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร เผยแพร่งานด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ชาวสวนพืชผัก ผลไม้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพสู่ชุมชน

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์และของดีชุมพร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 21-27 ส.ค.58 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการเกษตร การแสดงและจำหน่ายผลผลิต ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร พร้อมกับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและประชาชนอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.banmuang.co.th/news/region/24316