เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สจล.กับนวัตกรรมใหม่เครื่องตรวจวัดทุเรียนอ่อน-แก่ ส่งมอบให้กับผู้ว่าฯชุมพร เพื่อคัดทุเรียนไทยเกรด A

19 สิงหาคม 2558
3,703
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ส่งมอบเครื่องไมโครเวฟเซ็นเซอร์ตรวจสอบความอ่อน-แก่ ของทุเรียน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปส่งมอบให้กับชุมชนที่เป็นแหล่งจำหน่ายค้าส่งทุเรียนครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า งานวิจัยระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์ตรวจสอบความอ่อน-แก่ของทุเรียน เพื่อช่วยลดปัญหาสินค้าส่งออกที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเบื้องต้นนั้นได้ทำการทดสอบกับทุเรียนในประเทศไทย ที่ส่งออกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค และมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีปัญหาโดนตีกลับจากการส่งออกไปตลาดจีน เนื่องจากมีการปะปนทุเรียนอ่อนไม่ได้คุณภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสูง และยังมีผลกระทบมาถึงราคาของทุเรียนภายในประเทศทำให้ราคาตกต่ำ จึงได้มีการวิจัยการตรวจสอบความอ่อน-แก่ ของผลไม้ขึ้น โดยการนำระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์มาปรับใช้ และจะนำมาใช้นำร่องตรวจวัดอย่างเป็นทางการในจังหวัดชุมพร เป็นแห่งแรกในประเทศไทยสำหรับหลักการทำงานของนวัตกรรมดังกล่าว ออกแบบมาเพื่อใช้วัดความอ่อน-แก่ของทุเรียน โดยใช้เทคนิคทางด้านไมโครเวฟ โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการเลือกสุ่มทุเรียนเอาไปวางไว้บนแท่นตรวจวัด จากนั้นจะส่งคลื่นไมโครเวฟผ่านทุเรียนไปยังสายอากาศที่เป็นตัวรับ โดยขณะที่คลื่นไมโครเวฟผ่านทุเรียนนั้น ขนาดของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกลดทอดลง แปรผันไปตามความอ่อนหรือแก่ของผลทุเรียน จากนั้นข้อมูลที่วัดได้จะถูกส่งผ่านมายังเครื่องรับ-ส่งสัญญาณไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์ และทำการแสดงบนหน้าจอว่าทุเรียนนั้น "อ่อน" หรือ "แก่" ใช้เวลาไม่เกิน 1 วินาที จะสามารถรู้ผลได้ทันที

ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวงศศิริ พรหมชนะ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ถือเป็นตลาดส่งออกผลไม้ของภาคใต้ โดยเฉพาะทุเรียนมีจำนวนมาก โดยปีนี้คาดว่ามีปริมาณผลผลิตสูง พร้อมที่จะส่งออก 123,009 ตัน ช่วงตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ซึ่งยังไม่ใช่ฤดูการเก็บเกี่ยวแต่ก็มีทุเรียนออกสู่ตลาดทำให้ราคาทุเรียนสูงขึ้น จึงทำให้มีการตัดทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคซึ่งในจังหวัดชุมพรก็มีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้วหลายราย โดยส่วนใหญ่จะประเมินด้วยสายตาก่อนแล้วนำตัวอย่างส่งไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร ตรวจสอบด้วยกระบวนการอบความร้อนเพื่อหาเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของเนื้อทุเรียน ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบผล ดังนั้นงานวิจัยระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์ตรวจสอบความอ่อน-แก่ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงถือว่าจังหวัดชุมพรเป็นการนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยและพร้อมที่จะนำเครื่องดังกล่าวส่งไปตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการวัดค่าความอ่อนแก่ของทุเรียน ป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีก

รายงานโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
------------------------- ^ ^ -------------------------
แหล่งข่าว :
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558.