เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แจ้งเตือนโรคกล้วยตายพรายของกล้วยไข่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

10 สิงหาคม 2558
4,784
กล้วยไข่ เป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดีหลังจากหมดฤดูผลไม้หลัก แต่เกษตรกรเองก็ยังต้องประสบปัญหาจากการเกิดโรคกล้วยตายพราย เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีนั้นมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีอากาศร้อนชื้น จึงง่ายต่อการเกิดโรคตายพรายของกล้วยไข่เป็นจำนวนมาก
คุณธนัท จันทร์เกตุ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่มีการปลูกกล้วยไข่ทดแทนผลไม้หลักที่หมดลงไปแล้ว ในช่วงนี้จังหวัดจันทบุรีมีฝนตกชุก อากาศร้อนชื้น ทำให้เกิดเชื้อราในกล้วยไข่หรือโรคกล้วยตายพราย ซึ่งมีลักษณะอาการ ดังนี้คือ ในช่วงที่กล้วยกำลังออกลูกติดผลแต่จะเกิดการเหี่ยวของใบกล้วย โดยเริ่มเหลืองจากใบล่างไล่ไปสู่ใบบนและใบจะหักพับผิดปกติ ผ่าดูลำต้นจะพบว่าไส้เน่าหรือแกนกลางลำต้นเน่า ท่อน้ำท่ออาหารเป็นสีน้ำตาลซึ่งอาจทำให้ต้นกล้วยยืนต้นตายในที่สุด หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จึงฝากแจ้งเตือนเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ หากพบลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบทำการแก้ไขโดยวิธีการดังต่อไปนี้

1.หมั่นสำรวจอย่างต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นกล้วย
2.ถ้ามีอาการตรวจพบ ให้รีบดำเนินการโดยตัดต้นและใบพร้อมขุดเหง้าขึ้นเผาทำลายและโรยด้วยปูนขาว ในอัตรา 1-2 กิโลกรัม เพื่อฆ่าเชื้อโรค
3.ในช่วงฝนตกชุก ให้มีการระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง ป้องกันรากเน่าและเชื้อราไม่ให้มีหนอนเข้าไปทำลาย
4.ปรับสภาพดินให้มีค่า PH อยู่ระหว่าง 5.5 - 7 ให้มีความเป็นกรดและเป็นด่าง
5.ใช้ไตรโคเดอร์มา คลุกผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน ไตรโคเดอร์มา 1 กก. ผสมกับปุ๋ยคอก 10 กก.นำไปหว่านรอบๆต้นกล้วยหรือตามความเหมาะสมและขนาดของต้นกล้วย เพื่อเข้าไปทำลายสปอร์ของเชื้อราที่ทำลายกล้วย (ถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเข้ามาช่วย ก็ควรใช้ให้น้อยที่สุดเพื่อความเป็นระบบนิเวศของธรรมชาติ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โทร. 039-322158 ต่อ 22-23
หรือติดต่อโดยตรงได้ที่คุณธนัท จันทร์เกตุ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 095-5705510
แหล่งที่มาของข้อมูล : ธนัท จันทร์เกตุ. สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : น้ำผึ้ง หอมบุญมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง