เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรปากน้ำโพคาดราคาดอกมะลิพุ่ง วันแม่ปีนี้ส่งขายกก. ละ 400 บาท

10 สิงหาคม 2558
2,486
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตร จ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะลิเพื่อการค้าใน 5 อำเภอ คือ เมือง ชุมแสง บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว และลาดยาว พื้นที่ 4,390 ไร่ เกษตรกร 2,586 ราย ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,173 กก.ต่อปี ราคาจำหน่ายเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ กก.ละ 150-200 บาท การปลูกมะลิที่นครสวรรค์ปลูกมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ส่วนราคาจำหน่ายสูงสุดจะเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงมะลิจะออกดอกน้อยกว่าปกติ คือ ธ.ค.-มี.ค. จึงทำให้ราคาดอกมะลิสูงถึง กก.ละ 800-1,000 บาท
และช่วงที่ราคาดอกมะลิจำหน่ายได้ราคาดีอีก ก็จะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ วันแม่ 12 สิงหาคม วันวิสาขบูชา วันอาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ส่วนเทศกาลวันแม่ปีนี้คาดว่า ราคาจำหน่ายดอกมะลิน่าจะได้ราคาดีระหว่างวันที่ 11-12 สค.ราคาน่าจะอยู่ที่ กก.ละ 350-450 บาท สำหรับราคาต่ำสุดจะเป็นช่วงฤดูร้อน เพราะมะลิจะออกดอกมาก ราคาจำหน่ายเฉลี่ย
อยู่ที่ กก.ละ 100-150 บาท ปัญหาที่เกษตรกรพบจากการปลูกมะลิ คือ หนอนเจาะดอก

นายขจร ไกลรอด เกษตรกรชาว ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง กล่าวว่า ตนเองปลูกมานานกว่า 10 ปี ในพื้นที่ 3 ไร่ ชาวสวนมะลิส่วนใหญ่จะวางแผนการบังคับมะลิให้ออกดอกตรงกับช่วงเทศกาล และคาดการณ์ดอกมะลิจะจำหน่ายได้ราคาดีช่วงวันแม่ที่ 11-12 สค.นี้ ดังนั้น ต่างก็มีการวางแผนเพื่อบังคับให้ออกดอกช่วงเวลานี้เพื่อให้ได้ราคาดีเหมือนปีที่ผ่านมา คาดว่าช่วงวันแม่น่าจะขายส่งได้ กก.ละ 400 บาท

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เกษตรปากน้ำโพคาดราคาดอกมะลิพุ่ง วันแม่ปีนี้ส่งขายกก. ละ 400 บาท.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/172969