เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งานถนนสายอาชีพ ณ อาคารวิทยบริการ ม.เกษตร บางเขน 20-22 สิงหาคม 2558

05 สิงหาคม 2558
3,001
ขอเชิญเที่ยวชมช็อปสินค้าดีๆ บนถนนความรู้สู่ทางรวย จากเกษตรกรตัวจริง พร้อมเก็บเกี่ยวและอบรมการอาชีพในงาน ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
นอกจากนี้นยังมีการ สาธิตด้านอาชีพ- ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เช่น สัมมนา เพราะ...(เพาะ)เห็ดถึงไม่จน การจำหน่ายเอกสารและวีดีทัศน์ความรู้ด้านวิชาชีพและการเกษตร และ บริการตัดผมฟรี ภายในงาน

------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน".(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://eto.ku.ac.th/eto2014/index.php