เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนชาวสวนภาคใต้ตอนบน ระวังเพลี้ยแป้งระบาดในสวนเงาะ หลังพบสร้างความเสียหายแล้วหลายพื้นที่

04 สิงหาคม 2558
3,994
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และปัญหาที่มักจะตามมาก็คือ การระบาดของเพลี้ยแป้งในเงาะช่วงระยะผลอ่อนและระยะผลแก่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลง มีปัญหาเงาะผลดำและเน่าทำให้เกษตรกรขาดทุน

คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่า การระบาดของเพลี้ยแป้งในเงาะนั้นอาจจะเกิดขึ้นในระยะผลอ่อนและระยะผลแก่ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม สำหรับพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบการระบาดอยู่ตอนนี้ คือ อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเวียงสระ อำเภอพุนพิน ดังนั้นเกษตรกรต้องดูแลเอาใจใส่เพื่อป้องกันการเกิดเพลี้ยแป้งในผลเงาะ สำหรับเพลี้ยแป้งนั้นเป็นแมลงปากดูด ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากผล กิ่งอ่อนและช่อดอกเงาะ จะพบบริเวณขั้วผลและโคนขนของเงาะ ถ้าทำลายรุนแรงในระยะผลอ่อนทำให้ผลร่วง ในระยะผลแก่จะทำให้เกิดราดำ ที่สำคัญถ้าไม่ป้องกันดูแลการระบาดจะเกิดขึ้นได้ทุกต้นภายในสวน สำหรับการป้องกันและกำจัดนั้น สามารถทำได้ดังนี้1. ควรตัดแต่งกิ่งเงาะเพื่อลดการเป็นพาหนะของมดนำพาไปยังต้นอื่น ๆ ควรใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องผู้รอบโคลนต้นเพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่ขึ้นมาบนต้นเงาะ

2. ถ้าพบระบาดปริมาณไม่มากอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ ให้ตัดทิ้งและนำไปเผาทำลาย

3. ถ้าพบเห็นการระบาดรุนแรงที่ต้นเงาะ ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง จำพวก chlorpyrifos/cypermethrin (Nurelle-L 505, 50/5%EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร , imidacloprid (Confidor 10%SL) อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ carbosulfan (Posse 20%EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ซึ่งสารฆ่าแมลงเหล่านี้ สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรเคมีภัณฑ์ หลังจากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องผูกรอบโคนต้นเพื่อป้องกันมด และเพลี้ยแป้งไต่ ขึ้นมาบนต้นเงาะถ้าเกษตรกรชาวสวนเงาะตรวจพบว่าในสวนมีเพลี้ยแป้งควรที่จะแจ้งเกษตรอำเภอใกล้บ้านตรวจสอบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 077-273662
รายงานโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดชุมพร