เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวไร่ชัยภูมิสู้แล้งหันเพาะต้นกล้ามันสำปะหลังออกเร่วางขายสร้างรายได้กว่า 5,000 บาทต่อสัปดาห์

04 สิงหาคม 2558
2,463
(4 ส.ค. 58) ในช่วงที่หลายพื้นที่ในต่างจังหวัดใกล้เคียงเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วและมีความต้องการนำต้นกล้ามันสำปะหลังไปลงเพาะปลูกเริ่มต้นฤดูใหม่อีกครั้งเป็นจำนวนมาก เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังชัยภูมิ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสู้ภาวะภัยแล้งในช่วงนี้ด้วยการเพาะต้นกล้ามันสำปะหลังออกเร่วางขายหลังเริ่มมีฝนตกลงในหลายพื้นที่ และมีเกษตรกรต้องการต้นกล้ามันสำปะหลังนำไปเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก และสามารถสร้างรายได้เสริมเข้าครอบครัวมากว่าสัปดาห์ละ 4-5 พันบาท

ด้านนายวิสุทธิ กัยฝ่าย อายุ 50 ปี เกษตรกรชาวบ้าน ม.7 บ้านดอนกอก ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ หนึ่งในเกษตรกรที่หันมายึดอาชีพนี้เพื่อหารายได้เสริมสู้ภัยแล้งปีนี้แทนการที่จะเลือกเพาะปลูกมันสำปะหลังที่อาจจะไม่มีน้ำเพียงพอต่อไปได้แทนในปีนี้ กล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ในช่วงนี้ที่ต้องประสบภัยแล้งหนักจึงพากันหันออกหาต้นกล้าพันธุ์สำปะหลังมาขายริมถนนแทนในปีนี้ ซึ่งตนและครอบครัวจะออกไปหารับซื้อต้นมันจากชาวไร่และเพื่อนบ้านมาวางขาย โดยซื้อเหมาเป็นไร่ในราคาไร่ละ 2,000-3,000 บาทแล้วก็จ้างคนงานไปตัดและขนมาชำไว้ขายเป็นกองๆละ 800-1,000 บาทแล้วแต่ขนาดและความสวยงามของต้นพันธุ์ ซึ่งจะมีทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่มาหาซื้อไปปลูกในช่วงที่เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งก็พอได้มีอาชีพเสริมแทนการเพาะปลูกได้ในช่วงนี้และพอมีรายได้เข้าครอบครัวสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอากาศแล้งทำให้มันสำปะหลังที่เกษตรกรปลูกไว้ตายหมดและต้นพันธุ์ก็ไม่มีเหลือ จึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันหลายรายต้องออกหาซื้อต้นมันเพื่อไปลงปลูกใหม่อีกครั้งรายงานโดย : เพิก กองศรี .เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา