เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ม.เกษตรฯ ศรีราชาเตรียมจัดงานวันสถาปนาปีที่ 20 โชว์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

29 กรกฏาคม 2558
3,145
ศูนย์ข่าวศรีราชา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เตรียมจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 20 พร้อมโชว์ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษากว่า 20 ผลงาน ที่มีดีกรีได้รับรางวัลชนะเลิศที่ไต้หวันมาแล้ว และจำหน่ายสินค้า-พันธุ์ไม้นานาชนิดกว่า 600 ร้านค้า ในวันที่ 22-30 สิงหาคมนี้

วันนี้ (28 ก.ค.) รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ และ ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ได้ร่วมกันแถลงการณ์เตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 20 และเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมศักยภาพของนักเรียนในภาคตะวันออก และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา จำนวน 22 ผลงาน โดยไฮไลต์เป็นการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยจุลินทรีย์ หุ่นยนต์แขนกลควบคุมการทำงานด้วยพีแอลซี และผลงานเรือควบคุมอัตโนมัติ (Autonomous Surface Vehicle) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด 2015Internationnal Students Contest On Handmade Ship Models ที่ไต้หวันด้วยนอกจากนั้น จะมีการเปิดบ้านให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานในการเรียนการสอนของแต่ละคณะ สาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การฝึกอาชีพให้แก่ชุมชน และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เฟอร์นิเจอร์ พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ กว่า 600 ร้านค้าภายในงาน---------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ม.เกษตรฯ ศรีราชาเตรียมจัดงานวันสถาปนาปีที่ 20 โชว์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์