เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เจาะเลือดเกษตรกรสงขลา พบสารเคมีตกค้าง 80%
27 กรกฏาคม 2558
2,207
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตรวจเลือดเกษตรกร พบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดถึง 80% เร่งส่งตัวรักษาก่อนถึงขีดอันตราย

วันที่ 27 กรกฎาคม ที่มัสยิดบ้านด่าน หมู่ที่ 5 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ออกให้บริการตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดเกษตรกร และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลเกาะแต้วเนื่องจากในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว มีชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตรกร ทั้งทำสวนยางพารา ปลูกพืชผักสวนครัว และบางส่วนจำเป็นต้องใช้ยากำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นสารเคมี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำการตรวจเลือดเพื่อหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือด เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร โดยให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลาได้ตั้งเป้าการตรวจเลือดเกษตรกรไว้ที่ 1,000 คน ใน 10 หมู่บ้านของตำบลเกาะแต้ว ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม และจากการตรวจเลือด พบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว ที่มาตรวจมีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือด แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายด้าน นายมะโน มะยะมิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้ยาปราบศัตรูพืชค่อนข้างมาก และเสี่ยงที่จะมีสารเคมีตกค้างในเลือด หากตรวจพบก่อนก็สามารถป้องกันหรือหาวิธีการรักษาได้ทันที ก่อนที่ปริมาณสารเคมีที่สะสมในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้น จนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อเกษตรกร---------------------- ^ ^ ---------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจภูมิภาค".ประชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437990182