เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
น้ำโขงมาแล้ว ริมฝั่งเชียงรายเสี่ยงเสียหาย เร่งเก็บเกี่ยวพืชผักขึ้นที่สูง
27 กรกฏาคม 2558
1,547
วันที่ 27 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติโดยสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ตรวจวัดระดับน้ำบริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน ได้ลึกประมาณ 5.80 เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 5.20 เมตร ทำให้พื้นที่ริมฝั่งเริ่มมีน้ำเข้าท่วมเอ่อ รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรริมฝั่งซึ่งชาวบ้านปลูกพืชผักโตเร็ว เช่น ข้าวโพด พริก ฯลฯ อย่างไรก็ตามระดับน้ำยังไม่เอ่อล้นตลิ่งทั่วไป แต่บรรยากาศยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนโดยมีฝนตกบางช่วงในบางพื้นที่ตลอดทั้งวัน

นายสุรนาถ ศิริโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย กล่าวว่า ระดับน้ำดังกล่าวเกิดจากกรณีร่องมรสุมพัดผ่าน สปป.ลาว ทำให้มีฝนตกหนักซึ่งก็จะมีไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ จึงอาจจะทำให้ระดับน้ำอยู่ในระดับสูงเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย แต่ก็เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทางเจ้าท่าจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้เรือที่แล่นในแม่น้ำโขงในช่วงที่มีมรสุมได้ระมัดระวังในการเดินเรือ ควบคุมเส้นทางและความเร็วโดยเฉพาะเมื่อจอดรับสินค้าและผู้โดยสารริมฝั่ง นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมงด้วยด้านนายดี ธรรมยศ อายุ 60 ปี ชาวบ้านเลขที่ 139 บ้านห้วยเกี๋ยง ม.8 ต.เวียง อ.เชียงแสน ซึ่งประสบปัญหาน้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมข้าวโพดและพืชผักที่ปลูกไว้ริมฝั่ง กล่าวว่า ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สวนผักชีและพริกเสียหายประมาณ 2 ไร่ แต่หากว่าระดับน้ำไม่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ ยังมีข้าวโพดที่น้ำยังท่วมไม่ถึงฝักทำให้ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้ ส่วนพืชผักอื่น ๆ ก็ได้ร่วมกับชาวสวนเร่งเก็บเกี่ยวไปไว้บนที่สูงแล้ว----------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจภูมิภาค".ประชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437991273