เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ตรังหนุน ปชช.ปลูกสมุนไพร สร้างรายได้เสริมช่วงราคายางตก
27 กรกฏาคม 2558
1,334
ตรัง - ตรัง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรส่งขาย หลังมีการรวมกลุ่มกันน้อย ทั้งที่สร้างรายได้เสริมอย่างงามในยุคที่ราคายางพาราตกต่ำ

วันนี้ (27 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ ชูสกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง กล่าวว่า ขณะนี้กำลังส่งเสริมให้เกษตรกรทั้งใน จ ตรัง และต่างจังหวัด ทำการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาส่งขายให้แก่โรงพยาบาล ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคใต้ และเป็นรุ่นแรกของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2539 พร้อมทั้งมีการจัดตั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพรขึ้น นับตั้งแต่เมื่อปี 2543 โดยสามารถผลิตได้ทั้งยาสมุนไพรเชิงเดี่ยว ยาแคปซูล ยาตำรับสูตรผสม ยาลูกกลอน ยาน้ำ และยาใช้ภายนอกรวม 45 รายการ เพื่อนำมาใช้ในโรงพยาบาลห้วยยอด และโรงพยาบาลอื่นๆ ใน จ ตรัง รวมทั้งหลายแห่งในภาคใต้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุดิบสำหรับการนำมาผลิตยาสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ขิง ไพลเหลือง ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอนตัวเมีย ชุมเห็ดเทศ ประมาณ 90% ต้องนำเข้ามาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ รวมทั้งจากภาคอื่น ทั้งที่โรงพยาบาลมีความต้องการใช้เป็นจำนวนมาก เช่น ขมิ้นชัน เพื่อผลิตเป็นยาใช้ภายใน ต้องการปีละ 4 ตัน หรือไพล เพื่อผลิตเป็นยาใช้ภายนอก ต้องการปีละ 1 ตัน โดยมีราคารับซื้อในกิโลกรัมละ 30-35 บาทขึ้นไปตามแต่ละชนิด แต่ยังมีเกษตรกรโดยเฉพาะใน จ ตรัง สนใจปลูกพืชสมุนไพรน้อย และมีเพียงแค่ 2 กลุ่มใน อ.ห้วยยอด ทั้งๆ ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้อย่างดีในยุคที่ราคายางพาราตกต่ำร.ต.ต.เปรม ขุนพลาย ประธานกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยยอด กล่าวว่าเมื่อปี 2557 ทางกลุ่มได้ระดมสมาชิกทั้ง 15 คน ร่วมกันจัดทำสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพขึ้นในบริเวณพื้นที่ 2 ไร่ หลังสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลห้วยยอด ปรากฏว่า สามารถผลิตพืชสมุนไพรได้แล้ว จำนวน 12 ชนิด และบางชนิดเริ่มส่งขายให้แก่โรงพยาบาลห้วยยอด เช่น ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอนตัวเมีย ซึ่งทั้งการปลูก และการดูแลก็ทำได้ง่าย ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ แถมยังมีศัตรูพืชน้อย ทำให้ทุกๆ กระบวนการต้องปลอดสารพิษ 100% และมีเภสัชกรลงมาช่วยแนะนำถึงแปลงเพื่อให้ได้พืชไปผลิตเป็นยาสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุด--------------------- ^ ^ ---------------------
ที่มา :
"ภูมภทาค-ภาคใต้".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000084834&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3