เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
วิกฤตแล้งฉุด 4 พืชเกษตรหลักข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันฯ อ้อยปริมาณส่อวูบ
27 กรกฏาคม 2558
1,014
สมาคมพืชสวนฯ เผยวิกฤตแล้งปีนี้กระทบพืชผลทางการเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องจับตาส่อขาดแคลนและอาจกระทบต่อราคาอาหารสัตว์ให้เพิ่มได้ ขณะที่โรงงานน้ำตาลวิตกผลผลิตอ้อยปีนี้ลดทั้งปริมาณ และคุณภาพ หวั่นฉุดน้ำตาลลดต่ำไม่ถึง 11 ล้านตัน

นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า พืชผลทางการเกษตรที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งนอกเหนืออจากข้าวแล้ว ยังมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย ที่มีแนวโน้มปริมาณการผลิตของปีนี้จะลดต่ำลง ส่วนจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดยังคงต้องติดตามภาวะปริมาณฝนที่จะตกมาในช่วง ก.ค.นี้ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ช่วงต้นปีได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงต้นปีมีความเสียหายค่อนข้างพอสมควร มีการแห้งตายไปจำนวนมากซึ่งคงจะต้องติดตามช่วงฤดูฝนว่าจะฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใด แต่โดยรวมปริมาณจะลดลงค่อนข้างมาก ดังนั้น จะกระทบต่อเนื่องไปยังราคาอาหารสัตว์ที่อาจปรับตัวสูงขึ้น และบางส่วนต้องนำเข้าเพราะปัจจุบันการผลิตอาหารสัตว์ของไทยอยู่ที่ปีละ 4ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับการบริโภค" นายอนันต์ กล่าวนอกจากนี้ มันสำปะหลัง ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ประสบภัยแล้งเช่นกันในช่วงแรกๆ ที่ปริมาณฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณการผลิตภาพรวมมีแนวโน้มลดลง แต่ปริมาณยังไม่ชัดเจนเพราะบางส่วนมีการไถแล้วปลูกใหม่หากฝนมาช่วงหลังนี้ก็จะทำให้ผลผลิตชดเชยส่วนที่เสียหายได้บางส่วน เช่นเดียวกับปริมาณอ้อย ที่เจอสภาพฝนทิ้งช่วงซึ่งปกติควรจะมาช่วง พ.ค.เพื่อทำให้อ้อยยืนต้นได้แต่กลับทิ้งระยะไปพอสมควร ทำให้อ้อยบางส่วนได้รับความเสียหาย ดังนั้น แนวโน้มปริมาณอ้อยปีนี้จะลดลงเช่นกัน"ข้าวนาปรังคงจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วง 1-2 เดือนนี้ ส่วนข้าวนาปีจะปลูกกันในเดือน ส.ค.โดยเฉพาะภาคอีสานที่ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมมะลิจากปริมาณฝนที่เริ่มตกลงมาขณะนี้คาดว่าคงจะไม่กระทบนัก และผลผลิตส่วนนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มปริมาณข้าวภาพรวมได้ระดับหนึ่ง แต่ภาพรวมปริมาณก็จะลดลงไป ดังนั้น ปีนี้ภาพรวมแล้วชาวสวนที่ปลูกผลไม้โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนอกจากไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งยังมีราคาดีอีกด้วย" นายอนันต์ กล่าวนายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ภาพรวมปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้ถือว่ามีความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่ตออ้อยต้องการน้ำเพื่อเจริญเติบโต แต่ในปีนี้กลับพบว่า ไม่มีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้กังวลว่าจะกระทบต่อปริมาณผลผลิต และคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบ และปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ในฤดูกาลผลิต 2558/2559 ที่คาดว่าจะลดลงลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 105.97 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จึงมีความเสี่ยงที่ผลผลิตน้ำตาลทรายโดยรวมอาจจะต่ำกว่า 11 ล้านตัน------------------------ ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"อุตสาหกรรม-พลังงาน".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000084679