เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ไทยแอร์เอเชีย ตั้งศูนย์ส่งออกสินค้าเกษตรฯ
27 กรกฏาคม 2558
1,030
ไทยแอร์เอเชีย ตั้งศูนย์ส่งออกสินค้าเกษตรฯ แอร์เอเชีย ทุ่ม 200 ล้าน ผนึก ก.เกษตร เช่าคาร์โก้ดอนเมือง เปิดศูนย์ส่งออกสินค้าเกษตรเบ็ดเสร็จ ลุยบุกตลาดส่งออกสินค้าเกษตร รับเปิดเออีซี พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเหลือ 2-3 วัน หวังบูมช่วยบูมขนส่งสินค้าทางอากาศ วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:19 น. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ไทยแอร์เอเชียได้ลงนามร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าภาคการเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมง และปศุสัตว์ ออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปลายปี 58 ซึ่งจะมีการส่งออกสินค้าทางอากาศเติบโตขึ้นอีกมาก

"การจัดตั้งศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรฯ ไทยแอร์เอเชียจะเป็นผู้ลงทุนเองพื้นที่ บุคลากร และระบบเองทั้งหมดกว่า 200 ล้านบาท โดยเช่าอาคารคลังสินค้า 2 ที่สนามบินดอนเมือง เป็นเวลา 3 ปี บวกเงื่อนไขขยายเวลาได้อีก 3 ปี เพื่อปรับปรุงให้พร้อมสำหรับรับการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ทำห้องเย็น ห้องปฏิบัติการ จุดอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสินค้าเกษตร และระบบสารสนเทศต่าง โดยคิดค่าขนส่งบวกกำไรประมาณ 10% เพื่อใช้บริหารจัดการต้นทุนเท่านั้น ซึ่งไม่ได้บวกกำไรเพิ่มมาก เพราะต้องการช่วยเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล และคาดว่าจะคุ้มทุนภายใน 5 ปี"สำหรับการจัดตั้งศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรฯ คาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงอีก 3 เดือน และเปิดให้บริการทางการได้วันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยใช้เครือข่ายการบินไทยแอร์เอเชียทั้งหมดสำหรับขนส่ง ครอบคลุมเส้นทางในประเทศ 27 เส้นทาง และระหว่างประเทศในอาเซียน อินเดีย และจีนอีก 24 เส้นทาง หรือมีเที่ยวบินให้บริการมากกว่า 140 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งการเปิดบริการครั้งนี้จะช่วยลดเวลาในการออกใบรับรองจาก 5-7 วัน เหลือ 2-3 วัน อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสได้ส่งออกสินค้าที่สด ใหม่ และประหยัดต้นทุนกว่าเดิม นายธรรศพลฐ์กล่าวต่อว่า แนวโน้มการขนส่งสินค้าทางอากาศคาดจะมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังการเปิดเออีซี การขนส่งน่าจะเติบโตได้ได้อีกไม่ต่ำกว่าปีละ 20-30% สูงกว่าการเติบโตผู้โดยสารที่เฉลี่ย 10-15% ซึ่งที่ผ่านมาไทยแอร์เอเชียให้บริการขนส่งสินค้าอยู่แล้ว ทั้งสินค้าไปรษณีย์ ลูกกุ้ง หนังสือพิมพ์ แต่มีจำนวนไม่มากประมาณ 20% ของพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่จากการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าได้อีกไม่ต่ำกว่า 120 ตันต่อวัน หรือเพิ่มเป็น 80% ของพื้นที่ระวางสินค้าทั้งหมด--------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".เดลินิวส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/336966