เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปีทองลำไย พ่อค้าจีนกว้านซื้อ
27 กรกฏาคม 2558
1,141
นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพ่อค้าจีนจำนวนมากเริ่มเข้ามาติดต่อซื้อลำไยของไทยแบบเหมาสวนเพื่อนำไปจำหน่ายตลาดในประเทศจีนเนื่องเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก ประกอบกับในปีนี้ผลผลิตลำไยมีปริมาณเพียง 5.5 แสนตันซึ่งจะลดลงจากปีก่อน 19.97% เกษตรกรจำนวนหนึ่งหันไปปรับปรุงให้ลำไยออกผลผลิตนอกฤดูกาล

ดังนั้นจึงมั่นใจว่าเกษตรกรจะมีรายได้ดีจากการขายลำไยให้กับพ่อค้าชาวจีน "ผลผลิตลำไยในภาคเหนือจะเริ่มออกมากในปลายเดือน ก.ค. ปริมาณ 1.3 แสนตัน, เดือน ส.ค. 1.7 แสนตัน, เดือน ก.ย. 3.5 แสนตัน โดยทั้งปีคาดว่าจะมีผลผลิต 5.5 แสนตันแบ่งเป็นการขายในประเทศ 30% และส่งออก 70% ซึ่งส่วนใหญ่มีการซื้อแบบเหมาสวนกันโดยเฉพาะสวนคุณภาพ โดยนอกจากจีนแล้วตลาดที่รับซื้อลำไยไทยยังมี ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม"สำหรับลำไยของไทยที่จะทยอยออกในช่วงปลายเดือน ก.ค. นี้คิดเป็นสัดส่วน 70%ของผลผลิตทั้งหมด และจีนกำหนดให้ลำไยนำเข้ามีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 50 พีพีเอ็ม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้จัดทำคู่มือให้ชาวสวนและผู้ประกอบการ สำหรับการรมผลไม้สดด้วยสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการบริโภคและส่งออก เนื่องจากที่ผ่านมาลำไยไทยเป็นที่ต้องการของตลาดจีนมาก ทำให้มีกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่รับซื้อในไทยอาจใช้สารดังกล่าวเกินปริมาณที่กำหนด เพื่อทำให้ผิวสวย ได้ราคาดี เก็บรักษาได้นานขึ้น---------------------- ^ ^ ------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".เดลินิวส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/336938