เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นครนายกฝนดี กรมชลฯดึงน้ำเข้าช่วยชาวนาองครักษ์ได้กว่า 4 พันไร่

23 กรกฏาคม 2558
1,384
ฝนตกต่อเนื่องที่ ต.สาริกา จ.นครนายก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกสูงขึ้น กรมชลประทานจึงได้โอกาสเปิดรับน้ำเข้าพื้นที่อำเภอองครักษ์ จ.ปทุมธานี ช่วยข้าวตั้งท้อง ออกรวงไม่ให้ได้รับความเสียหายจำนวน 4,500 ไร่

นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจังหวัดนครนายก ซึ่งอยู่ทางตอนบนของโครงการฯ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณตำบลสาริกา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกจนถึงอำเภอองครักษ์สูงขึ้นมากจนพอที่จะผันน้ำเข้าระบบชลประทานได้ กรมชลประทานจึงได้ผันน้ำจากแม่น้ำนครนายกมาเข้าคลอง 15 สายบน แล้วจึงระบายลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ช่วงอำเภอองครักษ์ เพื่อเข้าคลอง 14 คลอง 15 และคลอง 16 สายกลาง"เราได้ผันน้ำจำนวนนี้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ประมาณ 4 แสนลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งได้เข้าไปช่วยเหลือข้าวนาปีที่กำลังตั้งท้องออกรวงบริเวณ อ.องครักษ์ โครงการส่งน้ำฯ รังสิตใต้ ได้ 4,500 ไร่ ถ้าไม่มีน้ำก้อนนี้ชาวนาก็ต้องรอน้ำฝน อาจทำให้นาข้าวได้รับผลกระทบ และเราคาดว่าจะได้รับน้ำลักษณะนี้ไปอีก 5 วัน และถ้าฝนยังตกสม่ำเสมอ คาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวทางฝั่งคลอง 14 คลอง 15 และคลอง 16 สายกลางจะเพิ่มเป็น 20,000 ไร่"ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับพื้นที่ด้านอื่นของโครงการฯ ที่ยังน่าเป็นห่วง คือ คลอง 13 บริเวณไซฟ่อนพระธรรมราชาจนถึงคลองแสนแสบที่ปริมาณน้ำยังคงน้อยอยู่ เนื่องจากฝนไม่ตกติดต่อกันมา 2 สัปดาห์แล้ว ราษฎรต้องใช้น้ำซึม น้ำซับ ส่วนน้ำที่กรมชลประทานส่งมานั้นจะใช้เพื่อการผลิตน้ำประปาที่อำเภอธัญบุรี"บริเวณนี้มีพื้นที่เพาะปลูกราว 70,000 ไร่ แผนการบริหารจัดการน้ำของทางโครงการฯ คือ ในวันนี้ได้เริ่มส่งน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้กับคลอง 13 ตอนบนแล้วจำนวน 150,000 ลบ.ม. โดยส่งต่อเนื่องให้ 4 วัน จากนั้นโครงการฯ จะหยุดส่งน้ำ 3 วัน และเริ่มส่งใหม่ในวันพุธที่ 29 ก.ค. ต่อเนื่องไปอีก 4 วัน เพื่อช่วยเหลือข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวง ซึ่งเกษตรกรได้ปลูกไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ที่ผ่านมา ประมาณ 20,000 ไร่ โดยใช้น้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก และจากสถานการณ์ฝนที่ตกในปัจจุบันมั่นใจว่า นาข้าวจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด" นายพฤทธิพงศ์กล่าวผู้อำนวยการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นาในพื้นที่เป็นนาน้ำฝน จากนี้ไปกรมชลประทานได้วางแผนจะส่งน้ำลงมาเสริมให้พื้นที่เพาะปลูกกระจายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการประเมินคาดว่าในพื้นที่โครงการส่งน้ำฯ รังสิตใต้ ปีนี้เกษตรกรทำการเพาะปลูกจำนวนกว่า 2 แสนไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 4 แสนไร่------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจในประเทศ".ประชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437564789