เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เร่งกระตุ้นส่งออกผลไม้ ชี้อากาศผันผวนทำผู้ผลิตผลไม้กระป๋องขาดวัตถุดิบ

23 กรกฏาคม 2558
2,136
นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำหรับผลผลิตลำไย ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และผลไม้ภาคใต้ที่กำลังเริ่มออกสู่ตลาดปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม กระทรวงพาณิชย์ เตรียมผลักดันให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เหมือนแผนบริหารจัดการผลไม้ในภาคอื่นที่ได้ออกตลาดก่อนหน้านี้และไม่มีปัญหาล้นตลาด เช่น ดึงจีนซื้อทุเรียน มังคุด และลำไย เพิ่ม สำหรับลำไย ปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิต 5.57 แสนตัน ลดลง 19.97% จากภาวะอากาศผันผวน และคาดว่าผลผลิตที่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จะมีประมาณ 3 แสนตัน ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาด้านราคา เพราะ 70% ของผลผลิตส่งออกไปยังตลาดจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม อีก 30% บริโภคในประเทศ ทั้งนี้ แผนประกอบด้วยนำลำไยจากภาคเหนือไปขายภาคใต้ หรือนำผลไม้ภาคใต้ไปขายยังภาคต่างๆ เป็นต้น

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานผู้ประกอบการให้เข้าไปรับซื้อผลไม้ถึงสวน รวมทั้งจัดงานแสดงสินค้า เช่น งาน Southern International Trade Expo 2015 ที่จ.สุราษฎร์ธานี ปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีการนำลำไยและผลไม้แปรรูปไปจำหน่าย และการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อโปรโมตผลไม้ที่ที่หนานหนิง ฉางชุน และฮาร์บิ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยเรื่องอากาศที่ผันผวน พบว่า ผู้ผลิตผลไม้บรรจุกระป๋องเริ่มมีปัญหาไม่มีวัตถุดิบใช้ผลิต เช่น ลำไย ลิ้นจี่ สับปะรด------------------------- ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"พาณิชย์-เกษตร-การตลาด".มติชน.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437398770