เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สวนทุเรียนพังงาอ่วม หนอนผีเสื้อระบาด พืชผลเสียหาย

22 กรกฏาคม 2558
2,599
ผู้สื่อข่าวรายว่าขณะนี้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนอนผีเสื้อเจาะผลทุเรียนพันธุ์สาลิกา ที่กำลังออกผลผลิตให้กับผู้บริโภคที่กำลังได้รับความนิยมกันเป็นจำนวนมาก แต่ทางเกษตรกรก็ไม่ได้ใช้ยากำจัดแมลงโดยเด็ดขาดก็ต้องปล่อยตามธรรมชาติ ซึ่งทุเรียนสาลิกา เป็นผลไม้ท้องถิ่นที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา โดยทุเรียนพันธุ์สาลิกา เนื่องจากเป็นพืชพื้นเมือง และชอบอากาศร้อนชื้น จึงเหมาะต่อสภาพภูมิอากาศในเขต จ.พังงา เป็นอย่างยิ่ง

นายธีระพงษ์ ตันติเพชราภรณ์ประธานสภาเกษตร จ.พังงา เจ้าของสวนทุเรียนสาลิกา ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา กล่าวว่า สำหรับปีนี้ราคาจำหน่ายจากสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 130-150 บาท ซึ่งถือว่าราคาแพงกว่าทุเรียนพันธุ์หลายชนิด แต่ขณะนี้เกษตรกรเองก็ต้องเจอปัญหาผีเสื้อที่มาวางไข่เจาะที่ผลทุเรียนสาลิกา ซึ่งเกษตรกรเองไม่ได้ไหวตัวในเรื่องนี้และไม่ได้มีการฉีดยากำจัดอะไรมาก่อน เพราะว่าเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นบางปีเท่านั้นเอง------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/169819