เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อคส.เล็งซื้อน้ำมันปาล์มดิบอีก 1 แสนตัน

21 กรกฏาคม 2558
2,423
อคส.เดินหน้าซื้อน้ำมันปาล์มดิบเข้าสต็อก พร้อมขออนุมัติซื้อเพิ่มอีก 1 แสนตัน หวังดึงราคาปาล์มสดช่วยเกษตรกร

ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. จินตนา ชัยยวรรณาการ บอกว่า อคส. ได้เริ่มซื้อน้ำมันปาล์มดิบตามที่ได้รับอนุมัติในปริมาณ 1 แสนตัน เพื่อเก็บในสต็อกแล้ว และจะขอซื้อเพิ่มอีก 1 แสนตัน เพราะผลผลิตปาล์มสดเพิ่มขึ้น จึงต้องดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด เพื่อให้ราคาผลปาล์มดิบสูงขึ้นทั้งนี้ น้ำมันปาล์มดิบที่ซื้อเก็บสต๊อกไว้ จะเริ่มขายให้โรงกลั่นในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพราะเป็นช่วงที่ไม่มีผลผลิตปาล์มสด หากจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 28-29 บาท จะขาดทุนเล็กน้อยหรือมีกำไรเล็กน้อย เพราะต้นทุนรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 26.20 บาท เมื่อรวมค่าเช่าคลัง ค่าดูแลคุณภาพ และค่าประกัน ทำให้ต้นทุนเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 28.88 บาท------------------------- ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".nationtv.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.nationtv.tv/main/content/economy_business/378464425/