เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปั่นไป ชิมไป ทัวร์สวนเงาะสุราษฎร์ (19 - 30 ก.ค. 2558)

22 กรกฏาคม 2558
1,794
นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,อำเภอบ้านนาสาร สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี และเทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกันจัดงาน "เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

โดยปีนี้เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานด้วยการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในสวนเงาะ"ปั่นไป ชิมไป" เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะเงาะโรงเรียน ซึ่งปลูกได้ผลดีในอำเภอบ้านนาสาร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของดีเมืองนาสารให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะเงาะโรงเรียนนาสาร ให้มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงามในอำเภอบ้านนาสาร ให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในอำเภอบ้านนาสารเพิ่มขึ้นคาดเงินสะพัดมากกว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไปทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ การจัดนิทรรศการและวิชาการให้ความรู้ด้านการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป กิจกรรมการท่องเที่ยวทัวร์สวนเงาะโรงเรียน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร พิธีทำขวัญเงาะโรงเรียน ขบวนแห่รถพฤกษชาติ การแสดงแสงสีเสียง การแข่งขันประกวด แพะ - โคเนื้อ การแข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดธิดาเงาะโรงเรียน การแข่งขันเปตอง แข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก และการปั่นจักรยานท่องเที่ยวสวน "ปั่นไป ชิมไป" เป็นต้น โดยการจัดงานในปีนี้จะเน้นส่งเสริมกิจกรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะเงาะโรงเรียนหนึ่งในของดีเมืองนาสาร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของรสชาติ มีผลใหญ่ ผิวสวย สีสวย รสชาติ หอม ล่อน กรอบ รสอร่อย ซึ่งทางอำเภอบ้านนาสาร ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เพื่อเป็นสมบัติของชาวอำเภอบ้านนาสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.--------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".บ้านเมือง.ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/21484 ปั่นไป ชิมไป ทัวร์สวนเงาะสุราษฎร์ ดึงนักท่องเที่ยวเงินสะพัดกว่า 10 ล้าน