เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นิทรรศการขยะแปลงร่าง 2 (สสส.)16 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2558

16 กรกฏาคม 2558
2,595
สสส.จัดนิทรรศการขยะแปลงร่าง 2 ให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ และร่วมสนุกสนานกับฐาน Rally ที่เตรียมไว้ให้เรียนรู้ถึง 5 ฐาน พร้อมรับงานเป็นหมู่คณะ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับชมเป็นหมู่คณะหรือเข้ารับชมได้ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. นับตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2558 ได้ในวันอังคาร-เสาร(หยุดอาทิตย์-จันทร์และนขัตฤกษ์)
สำหรับ Rally 5 ฐาน สุดสนุก มีดังนี้ :

1. Think ก่อน ทิ้ง..ตัดวงจรก่อนเป็นขยะจำลองปริมาณเศษอาหาร และบรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ภายใน 1 เดือน ต่อ 1 ครัวเรือน จากพฤติกรรม เหลือกิน เหลือใช้ สร้างขยะได้มหาศาล

2. ก๊าซชีวภาพ...ขยะฟื้นคืนชีพการทำก๊าซชีวภาพ ร่วมลงมือทำตามขั้นตอน และสาธิตวิธีการนำไปใช้ครัวเรือน

3. ชุมชนนี้มีตาวิเศษจัดแสดงขยะที่เกิดจากแหล่งต่างๆ เช่น บ้าน, โรงเรียน,สำนักงาน,ร้านค้าชุมชนและสถานพยาบาล เป็นต้น เรียนรู้เส้นทางขยะ ก่อนทิ้ง และหลังทิ้ง

4. DIY ขยะแปลงร่างสร้างสุขจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากขยะ พร้อมทั้งให้ทุกคนได้ลงมือแปลงร่างขยะและนำกลับไปเป็นที่ระลึก

5. ร้อยเรื่องเล่าจากขยะ จัดแสดงบอร์ดความรู้เกี่ยวกับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กับ ขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และใช้เวลาย่อยสลายเป็นเวลานานมาก

สถานที่ :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วัน-เวลา : ทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. (ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ โทร.08 3098 1804-7

------------------------- ^ ^ ----------------------------
ที่มา :
"นิทรรศการขยะแปลงร่าง2".สนามคสามรู้.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : www.knowledgefield.com