เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จัดงานแสดงสินค้าภาคตะวันออก ยกของ OTOP บุกขายกลาง กทม.

15 กรกฏาคม 2558
4,049
นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด ได้ร่วมกันจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลักและบริการที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) SMEsและสินค้าบริการ การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นที่ยอมรับเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจของกลุ่มภาคตะวันออกในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดไปจนถึงเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางการตลาด และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอีกด้วย"หลังจากที่มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้นที่ จ.นนทบุรี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นับเป็นความสำเร็จตามเป้าหมายไปแล้ว ทางกลุ่มฯจึงได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าฯขึ้นอีกครั้ง ชื่องานสีสันตะวันออก เจิดจรัส ณ บางกอก (Eastern Fair 2015@Bangkok) ซึ่งครั้งนี้ได้เลือกสถานที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร คือ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซา ระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค.58 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายประมาณ 50 ร้านค้า"สำหรับสินค้าเด่นประจำกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่จะนำมาแสดงในงานนี้ ได้แก่ เครื่องประดับจากพลอย ทุเรียนกวน เงาะกวน มังคุดกวน ทุเรียนทอดสละลอยแก้ว น้ำมังคุด น้ำสำรอง ข้าวหลามหนองมน ทองม้วนไส้หมูหยอง ด้ามหนังสติ๊กไม้มะขาม สบู่สูตรมะขามขมิ้น ไวน์กระชายดำ หมอนสุขภาพกันไรฝุ่น น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน สับปะรดสีทอง ระกำหวาน สับปะรดสีทอง ระกำหวาน งอบน้ำเชี่ยว เป็นต้น--------------------------- ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/168614