เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลำไยอบแห้งแบรนด์ สวัสดี จ.ลำพูน

14 กรกฏาคม 2558
2,525
ลำพูน 13 ก.ค.-การแปรรูปลำไยอบแห้ง ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบเนื่องมาช้านาน แต่จะทำอย่างไรให้แตกต่างและสร้างจุดขาย

ลำพูนคือลำไย ลำไยคือลำพูน เพราะมีพื้นที่ปลูกลำไยมากเป็นอันดับต้นๆ ของภาคเหนือ แต่ก็ยังต้องเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จังหวัดลำพูน จึงนำภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานเข้ากับองค์ความรู้ที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า แปรรูปลำไยสายพันธุ์อีดอเป็นลำไยอบแห้งสีทอง ภายใต้แบรนด์ "สวัสดี" และ "Rim De' Rong" พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์สวยงามดึงดูดใจ มีคำอธิบายถึง 3 ภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขายดีทั้งในและนอกประเทศ ส่วนเคล็ดลับความสำเร็จนั้นสองสาวแอบกระซิบว่า นอกจากรสชาติ แล้ว ความใส่ใจลูกค้าคือหัวใจของธุรกิจ และนี่เป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่าง ที่มุ่งพลิกโฉมยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกลายเป็นสินค้าพรีเมี่ยม ที่ช่วยสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น.------------------------ ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".สำนักข่าวไทย.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.tnamcot.com/content/232335