เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งัดแผนเดิมแจกไร่ละพัน ให้ทั้งนาข้าว-สวนยางแก้ภัยแล้ง

14 กรกฏาคม 2558
1,204
คลังฟื้นแผนแจกเงินไร่ละพันให้ชาวนา-สวนยางแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่ ตอนนี้มี 2 แนวทาง ช่วยเฉพาะผู้ประสบภัยแล้ง ใช้งบ 2 หมื่นล้านเศษ หรือช่วยทั้งหมดใช้เงินกว่า 6.6 หมื่นล้าน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จากปัญหาภัยแล้งให้พิจารณา โดยแนวทางจะยังยึดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ หรือ ให้การช่วยเหลือ 15,000 บาทต่อครัวเรือน เหมือนปี 2557จากนี้ต้องกลับไปดูรายละเอียด ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายเงินช่วยเหลืออีกครั้ง และจะขอหารือแนวทางกับนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาเป็นการเร่งด่วน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในเดือนนี้"สศค.ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือ ประกอบด้วย กรณีที่ 1 ช่วยเหลือเฉพาะครัวเรือนที่ประสบภัย สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีจำนวน 1.31 ล้านครัวเรือน คิดเป็นเม็ดเงินช่วยเหลือ 1.96 หมื่นล้านบาท หากรวมเกษตรกรผู้ปลูกยางอีก 3.67 หมื่นครัวเรือน จะใช้งบประมาณช่วยเหลือเพิ่มอีก 551 ล้านบาท รวมเป็น 1.34 ล้านครัวเรือน วงเงิน 2.02 หมื่นล้านบาท"หรือกรณีที่ 2 ช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ปลูกข้าว 3.61 ล้านครัวเรือน วงเงิน 5.42 หมื่นล้านบาท รวมผู้ปลูกยาง 8.03 แสนครัวเรือน วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 4.42 ล้านครัวเรือน หรือ 6.63 หมื่นล้านบาทการช่วยเหลือน่าจะเป็นแนวทางแรก คือช่วยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจริงๆ แต่ต้องไปดูเงื่อนไขเวลา หาเห็นว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย หรือปริมาณน้ำฝนมีเพิ่มเติมในช่วงเร็วๆ นี้ วงเงินช่วยเหลือก็สามารถปรับลดได้ ก็จะทำให้งบประมาณจ่ายเงินลดลงได้ ส่วนเม็ดเงินจะใช้จากส่วนไหนนั้น ก็ต้องไปหารือกันอีกครั้งนายรังสรรค์กล่าวอีกว่า เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจริง กรณีที่ 1 จะดูจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวตามมาตรการเพิ่มรายได้ตามมติครม. 1 ต.ค.2557 และมีข้อมูลสะสมถึงวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนผู้ปลูกยางจะนับเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางตามโครงการชดเชยรายได้ในมติ ครม. 21 ต.ค.2557อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากมีเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ยังไม่ได้เพาะปลูกกว่า 55 ล้านไร่ คาดว่าจะเริ่มลงมือเพาะปลูกในช่วงเดือน ส.ค. นี้ ขณะที่เกษตรกรอีก 8 ล้านไร่ ทำการเพาะปลูกไปแล้ว โดยในส่วนนี้เป็นเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน 3.5 ล้านไร่ แต่ก็ไม่มีความเสี่ยงมากนัก เพราะขุดบ่อเก็บน้ำ และวางแผนระบบชลประทานไว้เป็นอย่างดีและเพียงพอ----------------------- ^ ^ --------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1436810084