เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อคส.ดีเดย์รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัด 8 ก.ค.นี้ หลังพบสถานการณ์น้ำมันปาล์มล้นสต๊อก

09 กรกฏาคม 2558
3,342
นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) เตรียมลงพื้นที่รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ เพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในตลาดที่มีปริมาณมากถึง 380,000 ตัน โดย อคส.จะเข้าไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดตามโควตาและกำลังการผลิตของแต่ละโรงงาน สำหรับการรับซื้อจะกระจายการรับซื้อไปในทุกพื้นที่ แต่ต้องมีหลักฐานการรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่ กก.ละ 4.20 บาทเพื่อขายน้ำมันปาล์มดิบให้ อคส.ราคา กก.ละ 26.20 บาท

พร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับ อคส.เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้โรงงานสกัดรายเล็กไม่สามารถร่วมโครงการกับ อคส.ได้ ดังนั้น จึงได้ขอให้ อคส.อนุโลมให้โรงสกัดจับคู่ผู้ประกอบการโรงสกัดเพื่อค้ำประกันกันเองได้สาเหตุที่ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นมาจากหลายปัจจัย เช่น การคาดการณ์ผลผลิตคลาดเคลื่อน เนื่องจากสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อผลผลิตผลปาล์มให้ออกผิดปกติ ทำให้เมื่อช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558 ผลผลิตออกมาปริมาณถึง 1.4-1.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากจากช่วงปกติที่ผลผลิตออกมากสุดเพียง 1.3 ล้านตันเท่านั้น ประกอบกับการลดสต๊อกเก็บไบโอดีเซลจากเดิมเก็บที่ 6% ลดลงมาเก็บที่ 1% ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลลดลง ผู้ประกอบการไม่สามารถระบายน้ำมันปาล์มดิบออกจากสต๊อกได้ และไม่สามารถระบายเพื่อส่งออกได้ เพราะสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ราคาน้ำมันลดลง โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ กก.ละ 21-23 บาท ต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยอยู่ที่ กก.ละ 26.20 บาท ส่งผลให้ไม่สามารถจะส่งออกไปได้ ทั้งนี้ ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปาล์มในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือแม้แต่ประเทศไทยต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน------------------------ ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจในประเทศ".ประชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436349648