เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สกย.ปล่อยเงินกู้แก่เกษตรกรจังหวัดยะลา เพื่อนำไปสร้างอาชีพเสริมในภาวะราคายางตก

02 กรกฏาคม 2558
3,268
วันนี้ (2 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ที่ได้มีการเลี้ยงไก่ และเลี้ยงเป็ดในสวนยางพาราเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวในท่ามกลางปัญหาราคายางตกต่ำ

ยะลา - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา เผยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดทำโครงการเงินกู้หมุนเวียนแก่เกษตรกรที่ได้รับการสงเคราะห์รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยางพาราแก่เกษตรกรในพื้นที่นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเลี้ยงไก่ และเลี้ยงเป็ดในสวนยางเป็นอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ เกษตรกรบางรายอยากที่จะเลี้ยงแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ เนื่องจากจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงในการเลี้ยงแต่ละรอบ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จึงมีโครงการเงินกู้หมุนเวียนให้เกษตรกรที่ได้รับการสงเคราะห์สามารถกู้เพื่อนำไปใช้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้ที่จะกู้ได้จะต้องมีสวนยางที่อยู่ในระหว่างการขอรับการสงเคราะห์ เมื่อปิดการสงเคราะห์ก็ไม่สามารถกู้ต่อได้ ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร คือ เกษตรกรชาวสวนยางที่เคยได้รับการสงเคราะห์สามารถขอกู้เงินทุนหมุนเวียนได้จนกว่าจะขอรับการสงเคราะห์ในครั้งใหม่ ซึ่งหากเกษตรกรกู้ และมีการส่งคืนครบตามกำหนด โครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรตลอดไปสำหรับการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเป็นโครงการที่ทางสำนักงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยเกษตรกรที่มีสวนยางสงเคราะห์สามารถขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เกษตรกรที่มีความสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทุกสาขาทางด้าน นายพัฒนาศักดิ์ ประสิทธิ์นุ้ย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ปกติตนเองและภรรยาจะมีอาชีพรับจ้างกรีดยางในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในช่วงที่ราคายางพาราสูงตนมีรายได้ประมาณ 60,000-70,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อยางพาราถูกลงทำให้รายได้ลดลงไปมากกว่าครึ่ง เหลือเพียงเดือนละ 12,000-15,000 บาทต่อเดือน ทำให้รายได้ในแต่ละเดือนยังไม่เพียงพอต่อรายจ่ายตนจึงได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อหาอาชีพเสริมที่จะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยเริ่มแรกได้ลงทุนเลี้ยงเป็ดเนื้อพันธุ์ปักกิ่ง 500 ตัว และไก่พื้นเมือง 500 ตัว ลงทุนไปกว่า 1 แสนบาท เมื่อถึงกำหนดที่ขายได้คาดว่าจะได้เกือบ 2 แสน ถ้าเป็นไปตามที่ได้คาดหมายก็คิดว่าจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพราะคิดว่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้------------------------ ^ ^ ------------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000074767&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3