เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงานภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร เพิ่มทักษะ (4-5 ก.ค.58)

02 กรกฏาคม 2558
2,895
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ชวนคนไทยหัวใจเกษตร เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผสมผสานองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร" วันเสาร์อาทิตย์ที่ 4 ? 5 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ เน้นการเรียนรู้ภูมิปัญญาทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ เทคนิควิธีการทำเกษตร และพัฒนาต่อยอดจนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา เพื่อประยุกต์ใช้ให้ทันฤดูกาล อาทิ ฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 10 ปี จาก แชมเปญ เอ็กซ์ อดีตนางแบบและนักแสดงชื่อดังของเมืองไทย ที่ผันตัวเองเป็นเกษตรกร ทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากไร่วันจันทร์เพ็ญ (ยิ้ม) จ.สระแก้ว"เกษตรผสมผสาน สร้างอาหาร สร้างอาชีพ" พบปราชญ์เกษตรของแผ่นดินคนล่าสุด ปี 2558 ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จ.ระยอง นำเสนอ "ทำเกษตรอย่างไรให้พอเพียง" จากวิถีการผลิตที่ลงทุนสูง ขาดทุนล่มจม ปรับตัวปรับใจใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จ ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบ สถาพร ฉายะโอภาส แห่งฟาร์มไส้เดือนมิตรใหม่ฟาร์ม สายไหม กรุงเทพฯ จากที่เลี้ยงไส้เดือนเป็นงานอดิเรกจนปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง มาแลกเปลี่ยนวิธี"การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง" เรียนรู้ไส้เดือนนานาชนิด วิธีการเลี้ยงเพื่อให้ได้ ปุ๋ย น้ำหมัก และการนำไปใช้บำรุงพืช พบคุณพิสิษฐ์ ศิลาอ่อน เครือข่าย พกฉ. จ.ชัยภูมิ จากบัณฑิตนักพัฒนาเยาวชน สู่เส้นทางวิถีเกษตรกรกว่า 9 ปี นำเสนอ "น้ำหมักน็อกหญ้า ไม่พึ่งพาสารเคมี"เทคนิควิธีการทำน้ำหมักน็อกหญ้าและการน็อกหญ้าในหน้าฝน ทำน้ำหมักธรรมชาติน็อกหญ้า และปุ๋ยน็อกหญ้าจากวัชพืช แก้ปัญหาหญ้าหน้าฝน คุณก้องเกียรติ ถาดทอง เจ้าชายสัตว์ Heart Core Organic "เลี้ยงไก่พันธุ์แท้ ผลิตไข่อินทรีย์ วิถีคนเมือง" เลี้ยงไก่เป็นงานอดิเรกอยู่กรุงเทพ เก็บไข่กินในครอบครัว กลายเป็นรายได้หลัก มาแนะนำกระบวนการเลี้ยงไก่พันธุ์แท้ ลดปัญหาอุปสรรค ไข่ดก ฟักไข่ได้ลูกสืบสายพันธุ์ "เลี้ยงแมงดาและปลาในนาข้าว" โดย คุณวันชัย ทองมนต์ เครือข่ายทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท หนีจากชีวิตแท็กซี่มาสมัครเรียน 1 ไร่ 1 แสน หลักสูตร 5 เดือน ที่บ้านนาเจริญ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ลงหลักปักฐานเลี้ยงปลาและแมงดาได้สำเร็จ มาเผยวิธีการเตรียมบ่อ ปรับปรุงดิน ปรับปรุงน้ำ เทคนิคการเลี้ยง "นวัตกรรมการปลูกไผ่ รายได้มั่นคง" โดยคุณวรรณบดี รักษา เจ้าของสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่ ผู้คัด และพัฒนาสายพันธุ์ "ไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง" จนได้ต้นพันธุ์แท้ และให้ผลผลิตสูงต่อไร่ ปลดหนี้กว่า 6 ล้านบาท สู่การทำเกษตรผสมผสาน มีรายได้มั่นคงนอกจากนี้ ยังนำเสนอเทคนิคการปลูกและดูแลรักษาไผ่สร้างรายได้ เทคนิคการแปรรูปและการตลาด โซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำและผลิตไฟฟ้า เตรียมรับปัญหาสภาวะฝนแล้ง โดย เทคนิควิธีทำเกษตร ให้ทันฤดูกาลอ.ธนภพ เกียรติฉวีพรรณ "ปราชญ์ชาวบ้าน" นักประดิษฐ์และพัฒนาประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เป็นพลังงานทดแทนอย่างหลากหลาย ชมนิทรรศการภูมิปัญญาเกษตรของคนรุ่นใหม่ ช็อป ของกิน ของใช้ อาหารพื้นบ้าน จากเกษตรอินทรีย์แท้ๆ นอกจากนั้นสำนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ ยังจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ต้นเดือน วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 งาน "เกษตรรักแม่" วันที่ 5-6 กันยายน 2558 งาน "มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง" ติดต่อสำรองที่นั่งและโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2529-2212 หรือมือถือ 087-359-7171 09-4649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียดใน www.wisdomking.or.th และติดตามทาง facebook/ Instagram/ Line ID: wisdomkingfan------------------------ ^ ^ --------------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/20469