เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปากน้ำโพจัดงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว 10-19 ก.ค.58

02 กรกฏาคม 2558
1,876
นครสวรรค์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ชลประทานนครสวรรค์ นายชยพล ธิติศักดิ์ ผวจ.นครสวรรค์ นายพินิจ เธียรธวัชร รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายเกรียงศักดิ์ ไชยวงศ์คำ ผู้แทนเกษตรจังหวัด และนายอภิชาต ศรีม่วง จ่าจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคมนี้ ณ หน้าศาลากลางจังหวัด (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)

กิจกรรมภายในงาน : จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร 15 ฐานความรู้ คือ ฐานทรัพยากรดิน ฐานทรัพยากรน้ำ ฐานข้าว ฐานไม้ผลพืชผัก ฐานประมง ฐานปศุสัตว์ ฐานองค์กรเกษตรกรเข้มแข็ง ฐานปลดหนี้ด้วยบัญชี ฐานยางพารา ฐานเกษตรปลอดภัย ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเศรษฐกิจการเกษตร ฐานสภาเกษตรกร และฐานพลังงาน การประกวดถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน กล้วยน้ำว้า ฝรั่งแป้นสีทอง โคเนื้อผสมสายพันธุ์ยุโรป โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบรามันห์แท้ ไก่ยักษ์ เป็ดยักษ์ ไข่เป็ดยักษ์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี แข่งขันกินไข่ต้มวิบาก กินเนื้อ นม ไข่ กรีดยางพารา สาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก การกรีดยางพารา การตรวจหาสารพิษตกค้างในผัก การทำไอศกรีมปั่น มะนาวนอกฤดู ทำข้าวเกรียบว่าว การตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับการปลดหนี้ด้วยบัญชี เศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ แจกฟรี พด.1 พด.2 แจกน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักพร้อมใช้ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ ประมง อาทิ ลูกชิ้นปลากราย แหนมปลากราย สินค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ สินค้า OTOP คาราวานสินค้าราคาถูก ชมมหรสพฟรีตลอดงาน------------------------ ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/20468