เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา พืชเครื่องเทศ(ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด) เงินล้าน

02 กรกฏาคม 2558
4,839
พืชเครื่องเทศและพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ธุรกิจร้านอาหาร เครื่องสำอาง สปา แวดวงสุขภาพ และ วงการแพทย์ ล้วนมีความต้องการใช้พืชเครื่องเทศเป็นวัตถุดิบในการดำเนินธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น หากแต่ยังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ แม้จะมีแหล่งปลูกที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปก็ตาม อันเนื่องมาจากผู้ปลูกยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการอยู่มาก จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ขาดคุณภาพ ไม่เพียงพอต่อการป้อนตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
ภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/rakkaset.nungruethail?fref=ts

ดังนั้น สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จึงได้มีการจัดสัมมนา เรื่อง พืชเครื่องเทศ(ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด)เงินล้าน ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนปลูกพืชดังกล่าว ได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดขึ้นในวันที่ 19 ก.ค.58 (วันอาทิตย์) ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ม.เกษตร บางเขน**โดยมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 800 บาทต่อท่าน(ราคารวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา+เบรค 2 มื้อ และ อาหารกลางวัน) ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 086-3401713 (คุณตา) 089-7835887(คุณหนึ่ง) 085-0745055(คุณจอย) และ โอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมนา เข้าบัญชี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ 0437123524-------------------------------
ลงทะเบียน 8.00 น. เริ่มสัมมนา 8.30 น. ปิดงาน 17.00 น.

รายละเอียด/หัวข้อในการสัมมนา :

- การปลูกมะกรูดตัดใบระยะชิดเชิงการค้า โดย อ.รวี เสรฐภักดี ม.เกษตรศาสตร์

- ความสำเร็จของการปลูกมะกรูดตัดใบเชิงการค้า โดย ชมรมผู้ปลูกมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า

- การส่งเสริมปลูกข่าเชิงการค้า โดย ----ไร่เศรษฐีน้อย และ คุณราชพฤกษ์ รักษาการ

- การส่งเสริมปลูกตะไคร้เชิงการค้า โดย ---สวนกายกานต์ และ ไร่ชมจันทร์

- ความต้องการพืชเครื่องเทศของโรงงาน---โรงงานอุตสาหกรรมพริกแกง

เรียบเรียงโดย : www.rakbankerd.com
----------------------- ^ ^ -------------------------
แหล่งอ้างอิง :
https://www.facebook.com/rakkaset.nungruethail?fref=ts