เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

4 อ่างเก็บน้ำบุรีรัมย์แห้งขอดใหญ่ ชลประทานหยุดส่งน้ำทำเกษตร

30 มิถุนายน 2558
2,435
30 มิ.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ต.สองชั้น อ.กระสัง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทั้งเพื่อการเกษตร และผลิตประปาบริการประชาชนในตัวอำเภอกระสัง มีปริมาณลดต่ำเหลือเพียง 5.415 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 39.96% ของปริมาณความจุอ่างทั้งสิ้น 13.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณที่ต่ำแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต
ทางโครงการชลประทานจังหวัดจึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอ่าง และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ โดยเบื้องต้นมีมติให้ชะลอการส่งน้ำเพื่อการเกษตรไปก่อน จากที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนได้ส่งน้ำให้เกษตรกรในเขตบริการเพาะปลูกข้าวไปแล้ว ซึ่งต้องรอประเมินสถานการณ์น้ำอีกครั้ง เพราะน้ำที่เหลือในอ่างเก็บน้ำห้วยสวายดังกล่าวจะต้องใช้ในการผลิตประปา เฉลี่ยเดือนละ 60,000 ลูกบาศก์เมตร แต่หากมีฝนตกและมีน้ำเข้าอ่างเพิ่มขึ้นจะส่งน้ำให้ทำการเกษตรตามปกติต่อไป

ด้าน นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่งของ จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำลำนางรอง, อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว, อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และอ่างเก็บน้ำลำจังหัน ที่ต้องชะลอการส่งน้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากปริมาณน้ำต่ำ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 16 แห่ง ให้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแต่ละอ่างจะเป็นผู้พิจารณาประเมินสถานการณ์น้ำ

อย่างไรก็ตาม ก็ขอฝากเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรจะชะลอการทำนาออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงต้นข้าวขาดน้ำเสียหาย เพราะขณะนี้ในพื้นที่ยังมีฝนตกน้อยและทิ้งช่วง พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่า เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : "4 อ่งเก็บน้ำบุรีรัมย์แห้งขอดใหญ่ ชลประทานหยุดส่งน้ำทำเกษตร.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/166025