เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรุงเก่า จัดวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน(27-28 มิ.ย. 58) ดันเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ต้านภัยแล้ง

24 มิถุนายน 2558
3,790
สุดทึ่งชาวบ้านตำบลสามเรือน กรุงเก่า แหล่งผลิตเห็ดตับเต่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทย สู้ภัยแล้งทำฝนเทียมเพาะเห็ดตับเต่ากลางป่าโสนออกก่อนฤดูกาลได้เป็นแห่งแรก เก็บขายสร้างรายได้ดีกว่าทำนา ชูเป็นพืชเศรษฐกิจ
ภาพประกอบจาก : Internet


ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นแหล่งผลิต เพาะพันธุ์เห็ดตับเต่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นเห็ดตับเต่าที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าในภาคอีสานและภาคเหนือนิยมรับประทานกันมากที่สุด จากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เพาะพันธุ์เห็ดตับเต่าส่งออกขาย ประสบความสำเร็จสามารถเพาะเห็ดตับเต่าให้ออกก่อนฤดูกาลได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ตามปกติเห็ดตับเต่าจะขึ้นและออกเองตามธรรมชาติ หลังจากฝนตกต้นโสนงอกงามเต็มที่และเห็ดตับเต่าจะขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าโสนในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงจะมีเห็ดตับเต่าส่งออกขายนายศุภฤกษ์ กลั่นกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งที่สุด ชาวบ้านที่เพาะเห็ดตับเต่าขายจึงมีแนวคิดทำฝนเทียม ติดสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำทั้งแปลงเพาะเห็ดตับเต่าริมคลองให้ต้นโสนงอกงามเจริญเติบโต เพื่อให้เป็นแปลงเพาะเห็ดตับเต่าขายก่อนฤดูกาล ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จ ต้นโสนขึ้นเจริญเติบโตก่อนฝนจะมา ขณะนี้ต้นโสนของชาวบ้านได้งอกงามขึ้นก่อนฤดูกาลเติบโตทำให้มีเห็ดตับเต่าขึ้นในป่าโสนโดยธรรมชาติ ชาวบ้านเก็บขายได้ราคาดี จากเดิมจะขายกันกิโลกรัมละ 70-80 บาทขณะนี้เห็ดตับเต่าที่ชาวบ้านเก็บขายก่อนฤดูกาลและออกก่อนเห็ดป่าในพื้นที่ต่างจังหวัดจะออกกันหลังฤดูฝน ทำให้ราคาเห็ดตับเต่าของชาวบ้านในตำบลสามเรือนเก็บขายมีราคาดี อยู่ที่ กิโลกรัมละ 100-120 บาท แต่ละวันชาวบ้านเก็บขายเป็นรายได้เสริมในครอบครัว วันละ 3,000 ถึง 10,000 บาท ในพื้นที่ขณะนี้มีชาวบ้านเพาะเห็ดตับเต่าขายกันเป็นจำนวนมากกว่า 300 ไร่ เรียกว่ามีพื้นที่เพาะเห็ดตับเต่าออกขายมากที่สุดในเมืองไทย และเห็ดตับเต่าของตำบลสามเรือนมีรสชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของลูกค้าสำคัญในภาคอีสานและภาคเหนือและจากเสน่ห์ของเห็ดตับเต่า ที่มีมากในตำบลสามเรือนได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนารวบรวมเก็บข้อมูล ทำเป็นแหล่งเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่าแห่งเดียวของประเทศไทย อบต.สามเรือน มีการส่งเสริม ขยายตลาดเห็ดตับเต่าให้ผู้บริโภค ในภาคกลางและภาคใต้ได้รู้จักและหันมารับประทานเห็ดตับเต่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการขยายตลาดในอนาคต เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์ ใช้ชื่องานว่าเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแปลงเพาะเห็ดตับเต่าท่ามกลางป่าโสนที่ยังเป็นธรรมชาติตลอดส่งฝั่งคลองที่ร่มรื่นสวยงาม โดยมีบริการรถราง นั่งเรือชมแปลงเพราะเห็ดตับเต่า ชมวิถีชีวิตธรรมชาติริมคลอง สัมผัสศึกษาพืชน้ำนานาชนิด ล่องเรือชมรังนกกระจาบที่หาดูยากและมีชุกชุมที่ตำบลสามเรือน ในแปลงเพาะเห็ดตับเต่า สาธิตการเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า ชิม ช็อป เมนูเด็ดจากเห็ดตับเต่าฟรี งานจะมีขึ้นในวันที่ 27-28 มิถุนายนนี้เรื่องโดย : เกียรติยศ ศรีสกุล/ยุพิน รื่นสนธ์
------------------------ ^ ^ ------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/164934